_verbose = true; if (isset($options['charset']) && strlen($options['charset'])) $this->_charset = $options['charset']; if (isset($options['fetch_remote_type']) && strlen($options['fetch_remote_type'])) $this->_fetch_remote_type = $options['fetch_remote_type']; if (isset($options['socket_timeout']) && is_numeric($options['socket_timeout']) && $options['socket_timeout'] > 0) $this->_socket_timeout = $options['socket_timeout']; if (isset($options['links_delimiter']) && strlen($options['links_delimiter'])) $this->_links_delimiter = $options['links_delimiter']; if (isset($options['show_code']) && $options['show_code'] == true) $this->_show_code = true; } function fetch_remote_file($host, $path) { @ini_set('allow_url_fopen', 1); @ini_set('default_socket_timeout', $this->_socket_timeout); if ($this->_fetch_remote_type == 'file_get_contents' || ($this->_fetch_remote_type == '' && function_exists('file_get_contents') && ini_get('allow_url_fopen') == 1)) { $this->_fetch_remote_type = 'file_get_contents'; $data = @file_get_contents('http://' . $host . $path); if ($data) return $data; } elseif ($this->_fetch_remote_type == 'curl' || ($this->_fetch_remote_type == '' && function_exists('curl_init'))) { $this->_fetch_remote_type = 'curl'; if ($ch = @curl_init()) { @curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://' . $host . $path); @curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); @curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); @curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $this->_socket_timeout); $data = @curl_exec($ch); @curl_close($ch); if ($data) return $data; } } else { $this->_fetch_remote_type = 'socket'; $buff = ''; $fp = @fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, $this->_socket_timeout); if ($fp) { @fputs($fp, "GET {$path} HTTP/1.0\r\nHost: {$host}\r\n"); while (!@feof($fp)) $buff .= @fgets($fp, 128); @fclose($fp); $page = explode("\r\n\r\n", $buff); return $page[1]; } } return $this->raise_error('Не могу подключиться к серверу: ' . $host . $path.', type: '.$this->_fetch_remote_type); } function _read($filename) { $fp = @fopen($filename, 'rb'); @flock($fp, LOCK_SH); if ($fp) { clearstatcache(); $length = @filesize($filename); $mqr = get_magic_quotes_runtime(); set_magic_quotes_runtime(0); if ($length) $data = @fread($fp, $length); else $data = ''; set_magic_quotes_runtime($mqr); @flock($fp, LOCK_UN); @fclose($fp); return $data; } return $this->raise_error('Не могу считать данные из файла: ' . $filename); } function _write($filename, $data) { $fp = @fopen($filename, 'wb'); if ($fp) { @flock($fp, LOCK_EX); $length = strlen($data); @fwrite($fp, $data, $length); @flock($fp, LOCK_UN); @fclose($fp); if (md5($this->_read($filename)) != md5($data)) return $this->raise_error('Нарушена целостность данных при записи в файл: ' . $filename); return true; } return $this->raise_error('Не могу записать данные в файл: ' . $filename); } function raise_error($e) { $this->_error = '

CM ERROR: ' . $e . '

'; if ($this->_verbose == true) print $this->_error; return false; } function load_data() { if (!is_dir(dirname(__FILE__).'/temp')){ if (!mkdir(dirname(__FILE__).'/temp')){ return $this->raise_error('Нет папки ' . dirname(__FILE__).'/temp'. '. Создать не удалось.'); } } $this->_db_file = dirname(__FILE__) . '/temp/links.db'; if (!is_file($this->_db_file)) { if (@touch($this->_db_file)) @chmod($this->_db_file, 0666); else return $this->raise_error('Нет файла ' . $this->_db_file . '. Создать не удалось. Выставите права 777 на папку.'); } if (!is_writable($this->_db_file)) return $this->raise_error('Нет доступа на запись к файлу: ' . $this->_db_file . '! Выставите права 777 на папку.'); @clearstatcache(); if ((filemtime($this->_db_file) < (time()-$this->_cache_lifetime) || filesize($this->_db_file) == 0)) { @touch($this->_db_file, (time() - $this->_cache_lifetime + $this->_cache_reloadtime)); $path = '/system/mngr.php?id=' . $this->_id . '&md5=' . md5($this->_read($this->_db_file)); if (strlen($this->_charset)) $path .= '&charset=' . $this->_charset; $servers = explode("|", $this->_servers); foreach($servers as $server){ if ($data = $this->fetch_remote_file($server, $path)){ if (substr($data, 0, 12) == 'FATAL ERROR:') { $this->raise_error($data); } else if (substr($data, 0, 9) != 'UNCHANGED') { $hash = @unserialize($data); if ($hash != false) { $data_new = @serialize($hash); if ($data_new) $data = $data_new; $this->_write($this->_db_file, $data); break; } } } } } if ($data = $this->_read($this->_db_file)) $this->set_data(@unserialize($data)); } } class CM_client extends CM_base { var $_links_page = array(); function CM_client($options = null) { parent::CM_base($options); $this->load_data(); } function return_links($n = null, $offset = 0) { $html = ''; if (is_array($this->_links_page)) { $total_page_links = count($this->_links_page); if (!is_numeric($n) || $n > $total_page_links) $n = $total_page_links; $links = array(); for ($i = 1; $i <= $n; $i++) { if ($offset > 0 && $i <= $offset) array_shift($this->_links_page); else $links[] = array_shift($this->_links_page); } $html = join($this->_links_delimiter, $links); } else { $html = $this->_links_page; } if ($this->_show_code) $html = $html . ''; return $html; } function set_data($data) { $this->_links_page = $data; } } $CM = new CM_client(); echo $CM->return_links(); } ?> 10 Vlaamse artiesten bij FRS Waasland Shopping Center op 11 december « Jessy music

10 Vlaamse artiesten bij FRS Waasland Shopping Center op 11 december

Jawel, u leest het goed! Free Record Shop en Waasland Shoppingcenter verwennen u met 10 Vlaamse artiesten op 11 december 2011 op het Horecaplein in Sint-Niklaas.

De Romeo’s , David Vandyck, Nicole & Hugo, Sasha & Davy, Miss Nathalie Talvi, Jessy, Dennis en Kristof De Cleyn komen het beste van zichzelf geven enkel en alleen maar voor hun fans. Alsof dit nog niet genoeg is, stelt Free Record Shop exclusief Minno en Tyana, 2 nieuwe artiesten van Bee Singing voor.

Niet enkel zullen deze artiesten gratis hun single en/of album voorstellen, ook zullen zij vanaf 14u een signeersessie houden. Voor de fans wordt dit ongetwijfeld een TOPdag. Mis dus dit vroege kerstfeestje met uw favoriete Vlaamse artiesten niet!

Free Record Shop en Waasland Shoppingcenter zijn klaar voor de feestdagen, u ook?

Afspraak op 11 december 2011 op het Horecaplein in Sint-Niklaas vanaf 14u tot 17u.

Geen reactie mogelijk.